Kerhon historiaa

Kerhotoiminnan historiaa

Maatalouskerhotoiminta alkoi Suomessa 1928, jolloin Mannerheimin lastensuojeluliitto teki myös Sievissä ehdotuksen maatalouskerhotyön aloittamisesta. Ehdotus kuitenkin hylättiin ja vuonna 1931 saatiin lupa kerhotoiminnan aloittamiseen. Tiedossa kuitenkin on, että jo vuonna 1930 asemamies Hannes Lehto piti Asemakylällä maatalouskerhoa vastaavaa kerhoa omissa nimissään.  

Kerhotoiminta oli alkuvuosina lähinnä vihannesten ja juurikasvien viljelyä, sekä toimintaan liittyi läheisesti myöskin urheilu. Vuonna 1944 perustettiin Sievin maatalouskerhoyhdistys. Perustamisen puolesta puhuttiin, että maatalouskerhon tarkoitus olisi nuorten kiinnittäminen vanhempien ammattiin.
Ensimmäinen toimintakertomus on vuodelta 1945, tuolloin kerholaisia oli 267 ja kyläkerhoja 15kpl. Kerholaiset viljelivät porkkanaa, punajuurta, sipulia sekä osalla kerholaisista oli kerhoeläimiä, lampaita ja kaniineja. Talvitoimintaa oli myös, kurssien ja kilpailujen muodossa.

1950-luvun alussa kerholaisten innostusta vähensi sopivan kauppakasvin puute. Vuonna 1955 aloitettiin metsäkerhotoiminta, myös muu kerhotoiminta vilkastui.

1960-luvun alussa kerholaisten yrittämishalu kasvoi, mm. mustaherukan viljelijät tekivät 8-vuotisen sopimuksen Jalostajan kanssa. 60-luvun lopulla todettiin yleisesti, että nuoria on vaikea saada pysymään yritystoiminnan piirissä. Kerhotyön merkitys alkoikin korostua nuorten muuttaessa asutuskeskuksiin ja kerhotyötä alettiin pitää yhtenä keinona pitää nuoret maaseudulla ja estää tilojen autioituminen.

Vuonna 1970 yhdistyksen syyskokouksessa hyväksyttiin nimenmuutos, Sievin maatalouskerhoyhdistyksestä tuli Sievin 4H-yhdistys.
70-luvulla toiminta laajeni ja monipuolistui, ja varsinkin kotieläintoiminta vilkastui, sillä uudet eläimet, kuten mehiläiset, kalkkunat, hanhet ja kanat tulivat kuvioihin mukaan. Lannoitesäkkien keräys aloitettiin myös. Metsätaito- ja männynistutuskilpailuissa sieviläiset olivat yleensä kärjen tuntumassa. Kerholaiset aloittivat tekemään aurausmerkkejä TVH:lle, sekä energiapajujen etsimisen ja pistokkaiden kasvatuksen.

Vuonna 1979 yhdistys palkiittiin parhaana pitäjänä Keski-Pohjanmaan 4H-piirin alueella "Yhdessä nuorten hyväksi"-palkinnolla.

Kerhotoiminnalla on ollut Sievissä tärkeä merkitys nuorison aktivoimisessa sekä esiammatillisena koulutusjärjestönä. 4H-toiminta ollut Sievissä tuloksellista ja innostunutta läpi yhdistyksen historian.